Forum spedytorów i przewoźników
 1. 1. Warunki korzystania z serwisu
 2. 2. Polityka wykorzystywania plików Cookie
 3. 3. Polityka prywatności

Warunki korzystania z serwisu

 1. 1. Zabrania się:
  1. 1.1 Reklamowania firm, oferowanych produktów oraz usług na forum użytkowników. Służy temu sekcja "Reklamy". Istnieje też możliwość wykupienia reklamy komercyjnej.
  2. 1.2 Zgłaszania ofert ładunków i transportu na Forum, Czacie i w innych rubrykach. Służą temu konkretne bazy danych: „Ładunki” oraz „Transport”.
  3. 1.3 Publikowania informacji o niewypłacalności firm na Czacie i Forum. Tego rodzaju zgłoszeń można dokonywać w sekcji „Czarna lista”.
  4. 1.4 Blokowania aktualnych ofert.
  5. 1.5 Publikowania na tablicy ogłoszeń innych treści niż ogłoszenia.
  6. 1.6 Pisania nie na temat czy poruszania innych zagadnień niż określone w temacie dyskusji na forum.
  7. 1.7 Publikowania ogłoszeń bez podania danych kontaktowych.
  8. 1.8 Publikowania ogłoszeń wprowadzających w błąd.
  9. 1.9 Zgłaszania ofert ładunków i transportu należących do innej firmy.
  10. 1.10 Wskazywania w ofertach ładunków i transportu numerów telefonicznych należących do innej firmy.
  11. 1.11 Publikowania fałszywych, prowokacyjnych, obraźliwych informacji.
  12. 1.12 Używania niecenzuralnego, wulgarnego słownictwa.
  13. 1.13 Bezczelnego, obraźliwego czy nieetycznego zachowania względem innych użytkowników.
  14. 1.14 Publikowania wypowiedzi obrażających inne narodowości.
  15. 1.15 Dyskutowania na temat sprzedaży towarów i usług.
  16. 1.16 Przepełniania kanałów serwisu na różne sposoby (duplikowanie reklam, wykorzystywanie dużej ilość wykrzykników i emotikonek).
  17. 1.17 Pisania tylko wielkimi literami.
  18. 1.18 Rejestrowania się pod kilkoma nazwami.
  19. 1.19 Podawania fałszywych informacji o sobie i o firmie.
  20. 1.20 Celowego ingerowania w prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej lub serwera.
  21. 1.21 Publicznego omawiania pracy i decyzji administracji strony internetowej.
  22. 1.22 Ujawniania swojego loginu i hasła do serwisu osobom trzecim (w tym pracownikom firmy, partnerom, kontrahentom itp.).
  23. 1.23 Kopiowania bazy danych firm, klientów, ofert (ładunki i / lub transport), automatycznie, za pomocą jakichkolwiek skryptów i (lub) wszelkich narzędzi programowych.
 2. 2. Sankcje:
  1. 2.1 Niezgodne z regulaminem ogłoszenie, temat, wiadomość są redagowane lub usuwane.
  2. 2.2 Dostęp firmy do Forum zostaje zablokowany.
  3. 2.3 Rejestracja użytkownika i/lub firmy zostaje zablokowana.
  4. 2.4. Adres IP zostaje zablokowany.
  5. 2.5. W przypadku złośliwych naruszeń mogą być zastosowane wszystkie wymienione sankcje.
  6. 2.6. Za publikację ogłoszenia, które ma charakter reklamowy (w tym również informacja o konkretnym ładunku lub transporcie na Forum) firma może ponieść dodatkowe koszty.
  7. 2.7 Administracja strony internetowej ma prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług użytkownikowi bez uprzedzenia:
   • jeżeli użytkownik nie wypełnia swoich zobowiązań finansowych wobec administracji lub wobec trzeciej osoby (odbiorcy lub przewoźnika);
   • jeżeli użytkownik w jakikolwiek sposób powiązany z firmą lub osobą (jednakowy prawny lub faktyczny adres, ci sami użytkownicy, ukryte prawdziwe imiona użytkowników itp.), którym zablokowano dostęp do systemu w związku z niewypłacalnością lub upadłością lub nienależytym wykonaniem swoich zobowiązań finansowych.
   • Jeżeli są naruszane zasady korzystania z serwisu lub Forum.
 3. 3. Uwagi:
  1. 3.1 Administracja strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia regulaminu bez uprzedzenia. Uzupełniony lub zmieniony regulamin wchodzi w życie po opublikowaniu.
  2. 3.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności.


  Polityka prywatności
 1. 1. Właścicielem i administratorem strony Cargo.PL jest Cargo.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Polityka prywatności serwisu Cargo.PL ma na celu wyjaśnienie Użytkownikowi, w jaki sposób są gromadzone i wykorzystywane informacje o Użytkownikach.
 2. 2. Decydując się na korzystanie ze strony, Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje wszystkie zasady i warunki niniejszej Polityki Prywatności.
 3. 3. Korzystanie z usług serwisu oznacza zgodę i akceptację przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności i dowolnych jej zmian w przyszłości.
 4. 4. Administrator ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w dowolnym momencie.
 5. 5. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy i jest częścią zasad strony internetowej Cargo.PL.


 6. Informacje pozyskiwane przez serwis Cargo.PL
 7. 6. Użytkownikami serwisu mogą być osoby prawne oraz pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. 7. Wszystkie zebrane informacje są chronione zgodnie z polskim prawem. Cargo.PL może również zbierać informacje dotyczące Użytkownika otrzymane zgodnie z prawem z innych źródeł.
 9. 8. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu Cargo.PL jest Cargo.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
 10. 9. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z serwisu.
 11. 10. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Cargo.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Cargo.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawidłowego, nieprawdziwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
 12. 11. Użytkownicy za pośrednictwem mechanizmu „clickthrough“ składają oświadczenie woli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym do wewnętrznych celów marketingowych, a także w celu informowania o nowościach serwisu. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesyłanej na wskazany przeze mnie adres elektroniczny od Cargo.PL zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną” tylko w takim celu i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego utrwalenia oświadczenia woli i danych osobowych i funkcjonowania serwisu. Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywania mailingu reklamowego, może zrezygnować z niego, klikając „Mailing” w zakładce „Pomoc”.


 13. Pliki „Cookies“
 14. 12. Po wejściu na stronę Cargo.PL "ciasteczka" (małe pliki tekstowe) są przesyłane do komputera Użytkownika. Pliki „cookies“ zbierają informacje na temat sposobu korzystania ze strony przez Użytkowników.
 15. 13. Jeśli na stronie jest zamieszczona reklama stron trzecich, to ona również może wysyłać pliki „cookies”. Cargo.PL w żaden sposób nie kontroluje „cookies” stron trzecich, dlatego w celu zasięgnięcia informacji o nich, należy sprawdzić Politykę Prywatności stron trzecich.


 16. Wykorzystywanie informacji
 17. 14. Udostępniona przez Użytkownika albo zebrana przez serwis informacja jest wykorzystywana do uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu i podtrzymania wszystkich oferowanych funkcji.
 18. 15. Informacja jest również wykorzystywana do analizy korzystania ze strony przez Użytkowników w celu ułatwienia korzystania ze strony i świadczenia nowych funkcji, śledzenia migracji użytkowników pomiędzy firmami i ich analizy.
 19. 16. Zebranych informacji serwis nie udostępnia osobom trzecich, za wyjątkiem obowiązku dostarczenia informacji na żądanie organów administracji państwowej oraz organów wymiaru sprawiedliwości, jeżeli obowiązek ten wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 20. 17. Dane osobowe Użytkowników są widoczne tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
Ta strona korzysta z plików cookies, wyświetla ukierunkowane reklamy i analizuje ruch, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. W szczegółach
Załadowanie danych
Status: z
+3